ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εγγραφές επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ για το ακ. έτος 2022-23

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-23

Καλούνται οι επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι τις 26/10/2022

Παράταση υποβολής αιτήσεως έως τις 20/9/2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 20/9/2022

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 20/9/2022 για την πλήρωση ογδόντα (80) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-203 στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» (Water, Biosphere and Climate Change).

Θερινό Σχολείο εαρινού εξαμήνου 2022 στη Νίσυρο

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

Το Θερινό Σχολείο (Summer School) του Εαρινού Εξαμήνου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» θα πραγματοποιηθεί στη Νίσυρο από 28 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2022.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Από 20 Απριλίου 2022, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» (Water, Biosphere and Climate Change).