ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-23

Καλούνται οι επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ Νερό, Βιόσφαιρα
και Κλιματική Αλλαγή όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας
και Γεωπεριβάλλοντος από την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 έως την Τετάρτη 26
Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 - 14:00 προκειμένου να ολοκληρώσουν την
εγγραφή τους.

Οι επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν:
1. Αίτηση Εγγραφής
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
3. Αποδεικτικό πληρωμής

Βρείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία και την ενεργοποίηση ιδρυματικού
λογαριασμού
.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας στη γραμματεία του τμήματος, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά της εγγραφής σας στο e-mail: secr@geol.uoa.gr, με κοινοποίηση στο e-mail: ipolychroni@geol.uoa.gr