ΝΕΡΟ, ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 30/9/2021

Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή

Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που σε παγκόσμιο επίπεδο είναι άρρηκτα δεμένος με την ίδια την παρουσία του ανθρώπου επί της γης, από την πρωτοεμφάνισή του στον πλανήτη. Αντικείμενο του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων σχετικών με την αλληλεπίδραση ανθρώπου, έμβιων όντων, αβιοτικών παραγόντων και νερού από οικολογικής, τεχνικής, πολιτικοοικονομικής και βιολογικής σκοπιάς, κάτω από συνθήκες διαρκώς εντεινόμενης κλιματικής αλλαγής. Επιπρόσθετο αντικείμενο, είναι η διεξαγωγή έρευνας σχετικής με τις προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις. 
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» (ΦΕΚ 3019/9-7-2021 τ. Β΄), θεωρείται ένα καινοτόμο και μοναδικό στο είδος του πρόγραμμα σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι είναι το μόνο αντίστοιχο που προσεγγίζει το θέμα του νερού ως φυσικό πόρο επί της γης με έναν ολιστικό τρόπο προσέγγισης, ανεξαρτήτως εάν αυτό βρίσκεται σε περίσσεια, επάρκεια ή έλλειψη. 
To Δ.Π.Μ.Σ. αυτό προσφέρεται από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και από την έδρα UNESCO, Con-E-Ect «Προστασία και διατήρηση σε Παρόχθια και Δελταϊκά Οικοσυστήματα και ανάπτυξη του Οικοτουρισμού» που εδρεύει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΕκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
18 ΔΕΥΤΕΡΑ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ