ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Έναρξη από 20 Απριλίου 2022 της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» (Water, Biosphere and Climate Change).

Oι ενδιαφερόμενοι για το Δ.Π.Μ.Σ. «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.