ΝΕΡΟ, ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή»  υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στην Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία τις ώρες υποδοχής του κοινού (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00 - 14:00) για θέματα εισδοχής υποψηφίων, τήρησης των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, καταχώρισης βαθμολογιών κλπ.

Για πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε θέμα του Δ.Π.Μ.Σ. μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με:

  • την Γραμματεία αρμόδια για θέματα του Δ.Π.Μ.Σ. στο σταθερό τηλ.: 210 7274279, e-mail: secr@geol.uoa.gr
  • την κα. Ηλιάνα Πολυχρόνη στο σταθερό τηλ.: 210 7274806, κινητό: 6947438120, e-mail: ipolychroni@geol.uoa.gr
  • την κα. Όλγα Παπάντσιου στο κινητό τηλ.: 69377363404, e-mail: olpa@emt.ihu.gr