ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Από την Πέμπτη 18 Μαϊου 2023, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» (Water, Biosphere and Climate Change).
2nd Nisyros Summer School

2ND NISYROS SUMMER SCHOOL

Το 2ο Θερινό Σχολείο (Summer School) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» θα πραγματοποιηθεί στη Νίσυρο από 28 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 2023.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-23

Καλούνται οι επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι τις 26/10/2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 20/9/2022

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 20/9/2022 για την πλήρωση ογδόντα (80) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-203 στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» (Water, Biosphere and Climate Change).