ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ

Θερινό Σχολείο εαρινού εξαμήνου 2022 στη Νίσυρο

Στο πλαίσιο του Εαρινού Εξαμήνου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» θα οργανώσουμε Θερινό Σχολείο (Summer School) στη Νίσυρο από 28 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2022.

Το Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Εμπορειού, το οποίο κατόπιν της πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νισυρίων, έχει παραχωρηθεί προς το Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. και προς την Πανεπιστημιακή Έδρα UNESCO Con-E-Ect.

Το Θερινό Σχολείο συγκεντρώνει επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους της Φυσικής, της Γεωλογίας, της Δασολογίας, της Οικολογίας, του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν ποικιλία διαλέξεων και ασκήσεων πεδίου στο νησί της Νισύρου το οποίο θεωρείται εργαστήριο φυσικών επιστημών (Natural Science Laboratory).