Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), είναι τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων τα πρώτα δυο αντιστοιχούν στην θεωρητική διδασκαλία ενώ το τρίτο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής. 
Οι φοιτητές δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη αίτηση για παράταση σπουδών στην Ε.Δ.Ε. όχι μεγαλύτερη των δύο (2) εξαμήνων. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται, δηλαδή, στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα και για εξαιρετικές περιπτώσεις αποδεδειγμένου κωλύματος αναστολή φοίτησης. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Η αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ 
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή», έχει δύο ειδικεύσεις:

  • «Νερό σε συνθήκες έλλειψης»  
  • «Νερό σε συνθήκες περίσσειας»

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
 
1.000 ευρώ ανά εξάμηνο (3.000 € για το σύνολο της φοίτησης) για τη μερική κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Δ.Π.Μ.Σ. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου.