ΝΕΡΟ, ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 Α/Α    Όνομα Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο - Τμήμα 

1.  

Χρήστος Ζερεφός

Ακαδημαϊκός Ομότιμος Καθηγητής

Φυσική της Ατμόσφαιρας – Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ

2.  

Ram Aviram

Διπλωμάτης 

ΠΡΕΣΒΗΣ RET - BIT-Consultancy, Water Beyond Boundaries

3.

Μιχαήλ Μάριος Σκούλλος

Ομότιμος Καθηγητής

Χημεία Περιβάλλοντος και Ωκεανογραφίας – Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ

4. 

Ευθύμης Λέκκας

Καθηγητής

Δυναμική Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών - Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ

5.

Παναγιώτης Νάστος        

Καθηγητής

Κλιματολογία - Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ

6.

Αθανάσιος Γκοντελίτσας

Καθηγητής    

Ορυκτολογία – Ορυκτοχημεία - Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ

7.

Εμμανουήλ Βασιλάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλεανίχνευση – Μορφοτεχνική - Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ

8.

Μιχάλης Διακάκης

Δρ. Γεωλόγος

Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών - Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ

9.

Δημήτριος Εμμανουλούδης

Καθηγητής    

Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων – Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΔΙ.ΠΑ.Ε.

10.

Γεώργιος Ζαΐμης

Επίκουρος Καθηγητής

Διευθέτηση ορεινών υδάτων/Διαχείριση παρόχθιων περιοχών/Γεωμορφολογία- Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΔΙ.ΠΑ.Ε.

11.

Βασιλική Καζάνα

Καθηγήτρια    

Διαχείριση και οικονομία φυσικών πόρων- Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΔΙ.ΠΑ.Ε.

12.

Ελισσάβετ Φελώνη

Δρ. Υδρολογίας 

Κέντρο Υδρολογίας και Υδροπληροφορικής της
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ),

13.

Αντώνιος Παπαδόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιστήμη Τεχνολογία Ξύλου-Χημεία Ξύλου- Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΔΙ.ΠΑ.Ε.

14.

Ιωάννης Ραυτογιάννης  

Καθηγητής    

Δασοπροστασία- Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΔΙ.ΠΑ.Ε.

15.

Καλλιόπη Κράβαρη

Δρ. Τεχνητής Νοημοσύνης

Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

16.

Έλενα Σαμουρκασίδου

Δρ. Χωρικού Σχεδιασμού 

Έδρα UNESCO CONEECT

17.

Φώτιος Μάρης

Καθηγητής    

Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων- Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ

18. 

Παναγιώτης Παπαζώτος

Δρ. Περιβαλλοντικής Γεωχημείας

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων -
Μεταλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

19. 

Βασιλική Μαρία Τζατζάκη

Δρ. Νομικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών