Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Κάθε Νοέμβριο, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ., στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων και αντίστοιχων Ιδρυμάτων, προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. 
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

  1. Αίτηση συμμετοχής
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών. 
  4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος (εφόσον υπάρχει) και της σχετικής αναλυτικής βαθμολογίας. 
  5. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις. 
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν. 
  7. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου B2 ή αντίστοιχων με αυτό τίτλων αγγλικής). 
  8. Πιστοποιητικό γνώσης της χρήσης Η/Υ. 
  9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
  10. Δύο συστατικές επιστολές. 

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να καταθέσουν την αναγνώριση του πτυχίου τους ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης τους βασικού πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017 και το άρθρο 101 παρ. 5 του ν. 4547/2018.