Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

 Α' Εξάμηνο - Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού:  

  1. Κλιματική αλλαγή και λειψυδρία  (Climate change and water scarcity)     
  2. Οικονομία, Νομοθεσία και Διπλωματία των υδάτινων πόρων (Economy, Law and Diplomacy of Water Resources)
  3. Γεωπληροφοριακά συστήματα και διαχείριση των υδάτινων πόρων (GIS and water resources management)
  4. Νερό-Ενέργεια-Τροφή, ως ενιαίο σύμπλοκο (Water Energy Food – Nexus)
  5. Διαχείριση επιφανειακών υδάτινων πόρων (Surface Water Management)

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).
Σύνολο, 30  Π.Μ. για τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού του Α' Εξαμήνου.